خواص گل گاو زبان با زرده تخم مرغ

آیا زرده‌ تخم‌مرغ مضر است؟(به زبان فارسی در سیب اول) ( کیلیپ )