دانشجویان ایرانی مقیم امریکا اپارات

شوخی عجیب یک ایرانی مقیم امریکا با ترامپ؛ این بار وسط