دانشگاه‌ علوم پزشکی در حوزه فعالیت‌های قرآنی دارای شاخص‌های ممتازی است

نشست سمن های حوزه سلامت با هیئت رئیسه علوم پزشکی اراک