درخصوص وام ناجا

بالاخره مبلغ وام ازدواج به 15 ملیون میرسد ...