دروگبا توپ طلا حق رونالدو است

فیگورهای جالب رونالدو با توپ طلا