دلیل رد صلاحیت مبنو خالقی

گزارش از واکنش مردم به رد صلاحیت احمدی نژاد! "با این همه کشت و کشتار که کرد!" (فیلم)