دلیل کناره گیری پور عرب در شهرزاد

کناره گیری میرسلیم از انتخابات ! (فیلم)