دولت فراجناحی عمل می کند

روحانی : دولت دوازدهم فراجناحی است (فیلم)