دولت فراجناحی عمل می کند

کوکاکولا چریکی عمل می کند