دیدار تکتمِ همدم با عموپورنگ داریوش فرضیایی

شوخی جالب داریوش فرضیایی با مادرش (فیلم)