دیدار مادورو با روحانی پیش از اجلاس سران

اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در تهران