دیدار مادورو با روحانی پیش از اجلاس سران

دکور مسابقات قرآن . سالن اجلاس سران