دیدار مادورو با روحانی پیش از اجلاس سران

اخرین ویدیو ها