دیدار نماینده ویژه اوباما با «مسعود بارزانی»

دیدار اوباما با یک غول