رابطه ساسی و طلا گلزار

پارتی طلا گلزار و ساسی مانکن بعد از جدایی ساسی از دنیا