روش چاق شدن الهام حمیدی

الهام حمیدی: مظلوم نیستم! شما اون روی منو ندیدی!!!!