رونالدو از کما خارج شد

کار در خارج از کشور با مدرک دیپلم ساده و فنی (فیلم)