زلزله شهروندان بجنوردی را به خیابان‌ها کشاند

جاده‌ای در مکزیک که پس از وقوع زلزله نفس می‌کشد! ( فیلم )