زلزله شهروندان بجنوردی را به خیابان‌ها کشاند

زلزله مردم لاهیجان را به خیابان کشاند (فیلم)