زمان اعلام آزمون جامع فرهنگیان به تاریخ 10شهریور

تاریخ و زمان اعلام نتایج نهایی ازمون سراسری سال ۱۳۹۴