زمان برگزاریبازی فینال جام حذفی استقلال وذوب اهن

حادثه دردناک برای هوادار استقلال در فینال جام حذفی (فیلم)