زمان برگزاریبازی فینال جام حذفی استقلال وذوب اهن

بازی پرس پولیس با استقلال !!