سایت تلکرام کاندید های شرق اشتان هرمزگان

چرا به روحانی رای ندهیم ●جالبه وعده های آقای کاندید سال۹۲ با کاندید ۹۶ هیچ تغییری نکرده (فیلم)