سه هزار و پانصدمین تاکسی جدید در ناوگان حمل و نقل مشهد رونمایی شد‌

نوسازی ضربتی ناوگان حمل و نقل عمومی کلانشهر ها