سوتی افتضاه عروس ایرانی در تالار

باغ و تالار عروس در تهران (فیلم)