شجاعی کیاسری مشاور وزیر کشور شد

لحظه اعلام رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی دولت ( فیلم )