شرایط اعزام به سوریه سال۹۵

ماجرای اعزام بایرام به سربازی و بازسازی شرایط خدمت! (فیلم)