شعری از انتهای فداکاری یک انسان

یک بیت شعری که زندگی انسان را زیر و روی می کند چیست؟ (فیلم)

اخرین ویدیو ها