شعر خوانده شده دربرنامه دیروز خندوانه

ترانه کودکانه برای کتاب