شعر طنز مرغ و خروس

مرغ و خروس نژاد مینیاتوری یا سبرایت نقره ای (airbal.ir)