شهدا حمله مسلحانه دالاهو تشییع شدند

شهدا چجوری شهید شدند؟