صادرات 11.5 میلیارد دلاری چین به ایران در 9 ماه

صادرات به چین (فیلم)