عضویت ایران در آیسکو دستاورد مهم سازمان بورس در دولت یازدهم

پیام نوروزی روحانی دستاورد دولت یازدهم در اشتغال، رونق اقتصادی و مهار تورم در ۲۵ سال گذشته بی نظیره (فیلم)