عف شده نیزه های شته روز عاشورا

سینه زنی «نیزه داران نیزه را بالا نگیرید» از حسین فخری

اخرین ویدیو ها