عکسهای مریم چناری

مراسم یادبود مریم میرزاخانی در خانه ریاضی. زمزمه ترانه جان مریم به یاد مریم میرزاخانی (فیلم)