عکیک مخصوص روز رادیولوژی

دموی کلاس رزیدنتی رادیولوژی ۹۴-۹۳