عی ک دو روزبعداز دیدن ان پدر خانواده خودکشی کرد

کریتوس پس از دیدن تتوی جدید تتلو خودکشی کرد! (فیلم)