ع استیکر به زبان بختیاری

دکلمه زیبا به زبان لری(بختیاری) (فیلم)