ع مراسم ختم مادر سلطانی فر

مصاحبه سلطانی فر قبل از مراسم تودیع و معارفه وزیر ورزش