فاصله کلینتون از ترامپ دو رقمی شد

ماجرای نگاه های معنادار بیل و هیلاری