فراخوان طراحی آرم شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران

تیزر پذیرش سراسری حوزه های علمیه خواهران سال 96-97 (فیلم)