فیلمی که خواننده اش حامد بهداد

حامد بهداد آواز خوانی حامد بهداد در فیلم پرتغال خونی