فیلم درگیری ابوالفضل قاسمی با ماموران در تهران

درگیری عجیب ماموران انتظامی و شهرداری در تهران (فیلم)