فیلم لیلاج ایرج قادری سال1345

گفتگو با ایرج قادری، کارگردان (فیلم)