قطع سر نوزاد با پنکه سقفی

ماجرای برخورد پنکه سقفی به نوزاد شیرخواره !