قلعه نویی برای شرافت فوتبال به مصاف الهلال می رویم راهی رفت که عربستان می خواست

به کجا می رویم!!