قلعه نویی برای شرافت فوتبال به مصاف الهلال می رویم راهی رفت که عربستان می خواست

عیادت قلعه‌ نویی از جمشید مشایخی که در بیمارستان بستری بود ( فیلم )