لاتهای پاچنار خرم آباد

اظهارات پدر و مادر دانشجوی حادثه دیده در سیلاب خرم‌آباد