لحظه شهادت شهید رجایی

پرواز در آسمان ، شهید مدافع حرم حسن رجایی فر