متن گفتگوی مهراوه و مهران مدیری

طنز تلخ مهران مدیری درباره اعتیاد! 1395