متن گفتگوی مهراوه و مهران مدیری

شوخی مهران مدیری و مهراوه شریفی نیا راجع به بی شوهری!