متن گفتگوی مهراوه و مهران مدیری

تیکه جالب مهران مدیری به مهراوه شریفی نیا