مجتبی غلامی غیبی دانشجوی رشته

شاعری از منطقه ساوه روستای آقداش کربلایی صفرعلی غیبی