مجسمه های هنری با دکمه نخ

تولیدی و مجسمه سازی لوتوس-مجسمه های تزیینی و پلی استر (فیلم)