_جانشینی_منصورخان_یکی_از_افتخارات_زندگی_من_است مجیدی: پورحیدری گنجینه استقلال و فوتبال ایران است

مجیدی: پورحیدری گنجینه استقلال و فوتبال ایران است