محموله برنج خارجی قاچاق در شهرستان پلدختر کشف شد

کشف محموله اشیای عتیقه قاچاق در اسپانیا (فیلم)