مراسم برای داماد که تصادف کرد در امل

تصادف که لامبورگینی را نصف کرد