مرگ مسعود کشاورز در شهریار

مرگ دردناک یک کشاورز و گاوش در زیر قطار (18+) (فیلم)